Muziekcentrum Kortrijk

Verbouwing concertstudio tot open muziekcentrum.

Bouwheer Stadsbestuur Kortrijk
Ligging Kortrijk
Bouwjaar 2007-2008
Ontwerper

D.I.A.L. Architects

Voor de herconditionering van de voormalige BRT2-concertstudio was een verregaande ontmanteling van de bestaande structuur nodig. Van een bijna nagalmloze studio werd een open muziekcentrum gemaakt met variabele acoustiek. Daarvoor diende de volledige "binnendoos" van het gebouw gesloopt. Ten behoeve van de geluidsdemping naar buiten toe, diende daaropvolgend nieuwe massa aangebracht, bovenop de bestaande draagstruktuur.
Nieuwe circulaties en trappen werden ingebacht en verankerd aan bestaande betonstructuren.
Ten behoeve van het openmaken van de scene, en van het ophangen van nieuwe theatertechnische installaties, waren diverse chirurgische ingrepen nodig op de stabiliteit van het gebouw.