Molen Hoeke

Restauratie

Bouwheer Erfgoed Vlaanderen VZW
Ligging Natiënlaan, Hoeke
Bouwjaar 2011-2012
Ontwerper

Architecten De Bruyn bvba

De molen van Hoeke, gelegen langs de drukke Natiënlaan die kust met binnenland richting Antwerpen verbindt, is gefundeerd op een "terp", een kunstmatige ophoging. De fundering van de molenromp is zeer ondiep uitgevoerd, en reikt zelfs niet tot in de min of meer draagkrachtige lagen van de oorspronkelijke bodem. Gecombineerd met de uiterst zwakke poldergrond, en het drukke verkeer heeft dit geleid tot ernstige scheurvorming in de romp van de molen. De stabiele vorm van de gemetste cilindervormige molenromp is de redding geweest van dit bouwsel - elke andere bouwvorm zou reeds geleid hebben tot veel grotere fatale schade.
De molen diende definitief gestabiliseerd door middel van een fundering op wortelpalen, gecombineerd met een ondergoten ringbalk die het geheel opnieuw samenhang biedt.
Na herstelling van de funderingen kon de opgaande struktuur hersteld. Scheuren werden ingebonden, zichtmetselwerk werd hersteld en ongelukkig uitgevoerde houten lintelen werden oordeelkundig vervangen in overleg met de diensten van het Agentschap Erfgoed.
In 2012 was de molen opnieuw maalvaardig.