't Sloeberke

kinderdagvervlijf

Bouwheer VZW 't Sloeberke
Ligging Bellegem
Bouwjaar 2015-2017
Ontwerper

architectuur Ruben Verbeke

In het centrum van Bellegem bestaat de ondergrond hoofdzakelijk uit weinig draagkrachtige kleilagen. Op een hellend terrein – zoals hier het geval is – resulteert zit voor dit project, alhoewel er maar 1 bouwlaag is, in een fundering op palen.
In de bovengrondse constructie vinden we leefgroepen, onthaal en technische lokalen rondom een centrale overdekte speelplaats. Zichtbaar gelaten gladde betonelementen – zorgvuldig gedetailleerd door de ontwerper – zorgen voor een subtiele onderverdeling tussen de verschillende functies / ruimtes. Gewelven in voorgespannen beton worden aan de onderzijde zichtbaar gelaten, voegen en overspanningsrichtingen werden doordacht vastgelegd.