De Kantel

centrum voor jeugdzorg

Bouwheer VZW De Kantel
Ligging Brugge
Bouwjaar 2014-2017
Ontwerper

Ontwerpburo Gino Debruyne & Architecten

Stabiliteitsstudie voor vervangingsbouw van de huidige, gedateerde gebouwen van De Kantel door 3 nieuwe paviljoenen met nachtverblijf voor 50 bewoners, welke plaats zullen bieden aan administratieve diensten, studio’s en verschillende leefgroepen.
De gebouwen worden geconcipieerd als klassieke massiefbouw: dragende wanden in snelbouwmetselwerk en afdekkingen met betongewelven. T.b.v. de flexibiliteit worden de wanden tussen de kamers uitgevoerd als stijlwanden.