Kantoren Victoriastraat Gent

Bouwheer Louis Vanhoudt VCA
Ligging Gent
Bouwjaar 2005

Dit pand bestond uit een woning met een achterliggend atelier over 3 verdiepingen. De voorliggende woning werd afgebroken en vervangen door een nieuwbouw met 3 studio's passend bij het straatprofiel. De achterbouw, met houten tussenvloeren, werd integraal ontmanteld met behoud van de buitenwanden. Intern werd een nieuwe structuur ingebracht : onderaan werd een parkeergarage gerealiseerd, op de eerste, tweede en dakverdieping werd telkens een platteau met centrale kern ingebracht. Deze platteaus werden ingericht als kantoren. De verticale circulatie tussen kantoren en de studio's aan de straatzijde verloopt via een metalen buitentrap die met diverse passerelles verbonden is met beide gebouwen. Een nieuw kantoorgebouw werd aldus binnen een bestaande bakstenen huid gerealiseerd.
Door een geschikte wijze van toegankelijkheid doorheen de bebouwing aan de straatzijde, kon dit bestaande bouwvolume relatief geruisloos ingeschakeld worden als draagvlak voor kantooractiviteiten in een stedelijke wooncontext.