12 sociale appartementen - Spiere-Helkijn

Bouwheer Eigen Haard CV
Ligging Spiere-Helkijn
Bouwjaar 2011-2013

Twee sociale bouwmaatschappijen kochten samen een hoekpand in het centrum van de gemeente Spiere, vlakbij de historische kerk, om er een combinatie van huur- en koopwoningen te kunnen aanbieden. Het pand was bebouwd met vrij landelijke volumes die tot op de perceelsgrens gesitueerd waren en daarmee duidelijk de hoek afbakenden tussen de 2 belangrijke invalswegen van het dorp : het Robecynplein en de Oudenaardse Steenweg.
Stedenbouwkundig werd geopteerd om de afboording van het openbaar domein te behouden en terug een aaneensluitende gevelafwerking op dit hoekperceel te realiseren. Achter het pand wordt een voor voetgangers en fietsers gereserveerd semi-publiek pleintje ingericht dat de verbinding maakt met het groene achterland.

Architecturaal is dit concept vertaald in een aaneensluitende bebouwing, opgedeeld in 2 entiteiten (huur en koop), waarbij elke entiteit bediend wordt via een 'inkompoort' die tevens de doorsteek maakt naar het achterliggende semi-publieke pleintje. Links en rechts van deze inkompoorten zijn op de 3 bouwlagen telkens 2 appartementen gesitueerd. De sokkel van 2 bouwlagen in metselwerk wordt afgewerkt met een dakverdieping voorzien van een lessenaarsdak. Op die manier sluit het bouwvolume aan de straatzijde aan op het profiel van de buur terwijl de tuin- of pleinzijde afgeboord wordt door een iets hogere gevel.
Qua materiaal werd gekozen voor een uniforme bruinzwarte kleur voor het parament en de pannen. Dit sobere monovolume wordt doorbroken door een aantal grote 'dakkapellen' in zink en de geritmeerd witte ramen. Ook de doorsteken worden als witte kokers afgewerkt en structureren het geheel.

Planmatig zijn de appartementen opgevat als doorzonwoningen : de leefruimte heeft zicht zowel op de straat- als op de tuinzijde waar telkens een privaat terras voorzien is.

Dit project poogt met een gerichte aanpak zowel een meerwaarde te bieden aan de omgeving als een goede leefkwaliteit aan te bieden aan de toekomstige bewoners.