RHIZO St. Theresia GEVELRENOVATIE

gevelrenovatie schoolgebouw

Bouwheer Leieland VZW
Ligging Kortrijk
Bouwjaar 2009-2010

Een exemplarisch schoolgebouw uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw kampt met belangrijke klimaatproblemen : het gebouw is quasi onverwarmbaar in de winter, en steevast oververhit in de zomer. 3600 m2 beglaasde gevels met stalen schrijnwerk zorgen voor een onbetaalbare verwarmingsfactuur en een onbewoonbaar gebouw tussen april en september.

De volledige gevel werd vervangen door een perfomante aluminium gordijngevel, met aangepaste beglazing : sterk thermisch isolerend, en zonwerend waar nodig.
Een doorgedreven detaillering kon zowat alle koudebruggen wegwerken, en zorgde ervoor dat het interieur niet de minste schade opliep. Het nieuwe gevelconcept werd dermate ontworpen dat ventilatie en veiligheid conform de normen voor nieuwe schoolgebouwen opgelost werden.

Er werd rekening gehouden met een faseerbaarheid van de werken, zodat tijdens de schoolperiodes nooit meer dan 5 klassen tegelijk onbruikbaar waren. Door een gedetailleerde planning en fasering konden deze ingrijpende werken uitgevoerd worden zonder dat de school bijzondere hinder ondervond tijdens de schoolperiodes.
In latere fasen werden - op het ritme van de subsidiëring - diverse ingrepen uitgevoerd in het kader van brandveiligheid, upgrade van liften, herbruik van regenwater, warmwaterproductie voor oefen-kapsalons...