Hotel Messeyne

Bouwheer VALUMAR nv
Ligging Kortrijk
Bouwjaar 1999-2000

De bouwheer wenste een historisch herenhuis, waarvan delen beschermd waren, om te vormen tot een hotel. Een annex gebouw werd mede aangekocht en na afbraak vervangen door een nieuwbouw in combinatie met het heringedeelde herenhuis.
Bij de ontmanteling van het herenhuis zijn bijkomende historische vondsten gedaan, o.a. een 17° eeuwse vloer van moer- en kinderbalken met historische inscripties en balksleutels, diverse schouwen uit verschillende bouwperiodes o.a. een schouw versierd met roccoco-motieven. De renovatie en herinriching van het herenhuis is dan ook uitgevoerd in nauw overleg met de dienst monumentenzorg. Hierbij is steeds uitgegaan van integratie van deze historische elementen in de nieuwe hotelinrichting, die uitgevoerd is met een hedendaagse vormgeving. Naast deze vormelijke en inhoudelijke ontwerpopdracht stelde de renovatie ook diverse technische uitdagingen : wortelpalen waren vereist voor de stabilisering van de bestaande funderingen en het opvangen van verhoogde belastingen, nieuwe metalen en betonnen structuren werden gecombineerd met bestaande houten historische structurele vloeren, volledige vloerconstructies dienden opnieuw waterpas gelegd te worden, de nodige brandcompartimentering was vereist. Bovendien zijn de technieken zo onzichtbaar mogelijk verwerkt met behoud van de hedendaagse eisen inzake HVAC.
De naastliggende nieuwbouw is afgestemd op het bestaande herenhuis : de niveaus zijn doorgetrokken, de gevels zijn sober geëxtrapoleerd met verticaliserende ramen, een bijkomende trappenhall met lift is voorzien, op de dakverdieping zijn de technieken van het ganse complex ondergebracht.
In een tweede faze is een bestaande zaal (ex-filmzaal) van een aanliggend pand ingepalmd en heringericht als polyvalente buffet- en vergaderzaal met aanpalende wellnessruimtes.