NV. Michel Van De Wiele

Showroom en constructieatelier

Bouwheer Michel Van De Wiele NV
Ligging Marke
Bouwjaar 2006 - 2011

nv Michel Van de Wiele is producent van weefmachines, dat voortdurend in ontwikkeling is. In functie van het opzetten en showen van nieuwe machines en producten was behoefte aan een nieuw polyvalent atelier. Na afbraak van een aantal oudere ateliers en magazijnen, werd een nieuw atelier opgetrokken palend aan de Vandewielestraat. De dienst Stedenbouw van de stad Kortrijk wenste een afgewerkte straatgevel op maat van de tegenoverliggende rijwoningen. Ook de positie t.o.v. het bestaande en gerenoveerde kantoorgebouw met aanpalende tuin vroeg om een gebaar.
Het atelier beslaat ongeveer 3500m2, en is opgebouwd uit een bakstenen sokkel bekroond met een translucent bovenlicht. De bakstenen sokkel speelt in op op de kroonlijsthoogte van de rijwoningen in de straat en loopt in de tuinzone over in het kantoorgedeelte horend bij het atelier. In de bakstenen sokkel zorgen geritmeerde smallen ramen voor plaatselijke inkijk. Het ruime bovenlicht brengt overdag overdadig licht binnen in het atelier en heeft een lantaarnfunctie 's avonds en 's nachts. Als antwoord op de beglaasde inkomhall van het tegenoverliggend kantoorgebouw krijgt het atelier eveneens een groot raam : bezoekers krijgen vanuit de inkomhall een impressie van de nieuwe machines en de bedrijvigheid in het nieuwe atelier.

Tegelijk wordt een productie-eenheid gebouwd waar geautomatiseerde stockage van onderdelen gecombineerd wordt met verschillende montage plateaus. Het gebouw is opgebouwd rond de centrale stocker, waarop de stukmontagess ingeplugd zitten. De uiteindelijke assemblage van de weefmachine gebeurt in een aparte hall. Aansluitend op de productie-ateliers worden kantoren voorzien voor de ondersteunende functies.
De nieuwe productie omvat ca 9000m2 werkvloeren, en is opgebouwd als staalstructuur, afgewerkt met metaalbardage, beton-sandwichpanelen en baksteenparament.