BIZZ-INIT

bedrijvencentrum

Bouwheer nv BIZZ-INIT
Ligging Bissegem
Bouwjaar 2004-2005 / 2010

Een ondernemer wenste in te spelen op een vraag van de markt en te investeren in een kantoorgebouwen voor kleine en startende bedrijven. Een bestaand pand in het centrum van Bissegem, gelegen langs een invalsweg van Kortrijk, werd aangekocht. Achteraan geeft het pand uit op een parkeerplein. Stedenbouwkundig leek het interessant een verbinding te creëren tussen de drukke centrumweg en het achterliggende parkeerplein. Deze ingreep vormt de ruggegraat van het concept : een voorbouw aansluitend op straatprofiel wordt op die manier gelinkt aan met 2 gelijkvloerse volumes ingeplant langs de centraal voetgangersweg.
Van bij aanvang is geopteerd om een flexibel invulbaar gebouw te realiseren : de voorbouw is voorzien van een centrale kern met trap en lift en een vrij indeelbaar platteau. Dit kon gerealiseerd worden over 4 bouwlagen door gebruik te maken van een segmentvormig hellend dak, aansluitend op het mansardedak-profiel van het aanpalende gebouw. De gelijkvloerse bouwvolumes langs de passage zijn eveneens structureel als gemoduleerde open invulbare ruimtes geconcipieerd. Het linkse gebouw met hellend dak werd gerecupereerd uit de bestaande toestand, aan de rechterzijde werd een ritmisch gemoduleerde nieuwbouw met plat dak en ruime beglazing gerealiseerd.

In 2010 werd het bedrijvencentrum uitgebreid. Ook deze nieuwbouw is volledig modulair opdeelbaar en laat toe kantoorruimtes van variabele grootte voor kortere of langere termijn beschikbaar te stellen.