Vandewiele T8-2

Stockage en productie

Bouwheer Vandewiele NV
Ligging Vandewielestraat 7, Marke
Bouwjaar 2015

Vandewiele NV is een West-Vlaamse producent van hoogtechnologische weefmachines, gegroeid als familiebedrijf en uitgebouwd tot wereldspeler. De thuisbasis in Marke gaat terug op een voormalige steenbakkerij, ondertussen in aaneensluitende fasen gegroeid tot een omvangrijke producitecampus. De beperking in oppervlakte door de ligging van de site aan de rand van een woonkern heeft geleid tot intensief gebruik van terreinen, waarbij logistiek, stapeling en productie sterk in elkaar verweven zijn.
Beuk T8-2 is een voorbeeld van dergelijke combinatie waarbij zuinig ruimtegebruik aangewend werd om hoogstapeling te combineren met productie. Het volledig geautomatiseerd hoogstapelmagazijn omvat uitslagstations waar gedeelteijke montage van onderdelen gebeurt. Op die manier wordt stockeren en monteren geïntegreerd in één gebouw.
Hoge belastingen, matige draagkracht van de kleigronden en hoge stijfheidseisen voor het geautomatiseerde magazijn leiden tot een streng gedimensioneerde paalfundering.
Zoals gebruikelijk in dergelijke productieomgevingen, diende het gebouw gerealiseerd tussen bestaande constructies waarin productie ongestoord moest verder kunnen gaan.