Guldensporencollege Kortrijk - VTI speelplaats en werkplaatsen

reorganisaties schoolgebouwen

Bouwheer Guldensporencollege Kortrijk
Ligging Kortrijk
Bouwjaar 2018 -2021
I.S.M.

Studie technische installaties door TECH 3

De voormalige VTI-campus werd opgenomen in de Guldensporencollege-scholengroep in Kortrijk. Het VTI heeft een lange traditie van gedegen technisch onderwijs, vooral in bouw en mechanica, maar eveneens in artistiek onderwijs. Zowat 7.000m2 ateliers worden gecombineerd met klaslokalen en andere schoolse ruimtes.

Zoals in vele scholen die de groei na de tweede oorlog meemaakten geraakte de buitenruimte dichtgeslibd door aanbouwen en overkappingen. Plaatsgebrek én gebrek aan buitenruimtes nopen tot reorganisatie. VTI-Kortrijk pakte dit slim aan via een masterplan dat uitgetekend werd in samenspraak met Leiedal.

Sileghem & Partners werd aangesproken om een overdekte speelplaats terug te geven aan de open ruimte en om de 7.000m2 ateliers gefaseerd te renoveren en te isoleren. Dit ging gepaard met een grondige denkoefening die naast frisse ateliers bovenal een heldere circulatie opleverde, met duidelijke assen en genietbare doorsteken.
Samen met de school diende stevig gesleuteld aan planning en fasering om dit complexe werk doorheen het schoolgebeuren te weven.

Na de afwerking van de nieuwe speelplaats werd de gefaseerde ontwikkeling van de ateliers aangepakt vanaf 2017. In een industrieel gebouwenlandschap worden technische ateliers gecombineerd met instructielokalen, en wordt een bijzonder aandacht besteed aan de beleefbaarheid van de royale circulatieruimtes. Het donkere gangenstelsel werd omgevormd tot een helder stratenpatroon, waarbij doorzichten doorheen de ateliers en klasruimtes, en gulle lichtinval een stedelijk gevoel creëren.
De leerling kan met een gepaste fierheid opnieuw bezit nemen van zijn/haar technische school.

Een consistent gebruik van materialen en kleuren brengt een frisse eenheid in de diversiteit aan lokalen en circulaties.