Uzien

Herbestemming industriële site

Bouwheer Fimmoc NV
Ligging Deerlijk
Bouwjaar 2017-2018

Een familiale KMO wilde hun organisch gegroeide bedrijfsgebouwen in het centrum van de gemeente herbestemmen. De productie was na jaren verhuisd naar andere locaties, waardoor een ruim industrieel complex beschikbaar kwam voor andere functies.
Er werd een masterplan opgemaakt, dat ondertussen uitmondde in een RUP, met een weloverwogen combinatie van cultuur, wonen en bedrijvigheid. Het masterplan werd ontwikkeld in samenwerking met de Intercommunale en de gemeente.
In eerste fase werden een deel van de gebouwen gerenoveerd tot polyvalente ruimte die ondertussen dankbaar gebuikt wordt door sociaal-culturele initiatieven, door een bloeiende lokaalmarkt en door plaatselijke organisaties. De structuur en het karakter van de gebouwen werd ingezet om een robuust en flexibel gebouw te realiseren, dat zo breed mogelijk kan ingezet worden in het sociaal weefsel van de gemeente.
Een ander deel van de site wordt verder ontwikkeld tot bedrijfsverzamelge-bouw, geschikt voor kleine industriële en ambachtelijke KMO’s. Door een private ontwikkelaar worden woongelegenheden gebouwd en vermarkt.