"De Brug" Scholen van Morgen Erpe Mere

Schoolgebouw

Bouwheer AG REAL ESTATE COPID – Kunstlaan 58 – 1000 Brussel
Ligging Erpe Mere
Bouwjaar 2014-2016
I.S.M.

Architectuur ism Architectenbureau Bart Dehaene
Stabiliteit Sileghem & Partners
Technieken – TECH 3

ERPE MERE

De school voor bijzonder Basisonderwijs “De Brug” in Erpe Mere is een bijzonder verhaal omwille van eigenheid van de leerlingen en omwille van het uiterst zakelijke en becijferde biotoop waarin dit project tot stand gekomen is. Scholen van Morgen biedt een uitermate gecontroleerd bouw- en ontwerpproces, waarin het hard werken is om de kern van zaak – de bijzonderheid van de leerling – niet uit het oog te verliezen.

Het ontwerp van de twee gebouwen waarin de schoolactiviteiten ondergebracht zijn is georganiseerd en toch speels. Het materiaalgebruik in de gangen is stoer en rationeel, en in de klassen dan weer fris en warm tegelijk. Zichtbetonsteen in de gemeenschappelijke delen weerstaat het jeugdig geweld en door zijn verzorgde ordelijke uitvoering biedt het rust. Het houten binnenschrijnwerk, het witte pleisterwerk en de warmrode rubbervloer in de ruimbelichte lokalen geeft de leerling een thuisgevoel in zijn klas.

De dorpsgezelligheid van het voormalige schooltje met zijn versleten paviljoenen, ondertussen ingebed in groen is er niet letterlijk terug. De appelboom is er met enige moeite wel gebleven. En het terrein heeft een openheid gekregen van dorpsstraat tot lagergelegen natte weide. De twee hoofgebouwen, de overdekte speelplaatsen en de centrale speelruimte bemiddelen tussen het dorpsweefsel en het groene vergezicht. De steense oppervlakken zijn gecentraliseerd en verbinden inkom en schoolgebouwen rond een gevarieerde buitenruimte. Ruim en voetbalgeschikt, maar elders ook rustig onder de boom of op de betonbank. Voor elke leerling een favoriet plekje.

Deze ambities werden nauwlettend bewaakt binnen het kader van regels over brandveiligheid, toegankelijkheid, arbeidsreglementen, en oppervlaktenormen. En de poezie moest ook standhouden in een gebouw dat energetisch presteert zoals we mogen eisen van een hedendaagse school.
Een heldere organisatie van de functies en hun circulaties, en een beheerste opbouw van gebouwschil en gevels zijn prima middelen om een compact gebouw te realiseren. De inzet op een geschikte volumeopbouw en een behoorlijke gebouwschil resulteerden in een eenvoudige technische installatie, waar geen complexe technieken (en bijhorend onderhoud) nodig zijn om de energetische ambities in te vullen. Ook dit is duurzaam.

Het sluitstuk van het ontwerp werd geleverd door beeldend kunstenaar Ante Timmermans. Hij opteerde er voor één enkel paviljoen te behouden, inclusief de sporen van sleet en leegte. Het behouden paviljoen is de kleine kras op de spiegel, die ons er op wijst dat imperfecties en onvolkomenheden er mogen zijn. De samenwerking van ontwerpers en kunstenaar resulteerde in een selectie voor het Belgisch Paviljoen op de architectuurbiënale van Venetië in 2016, waar curator Jan De Vylder volgend commentaar schreef :

“This is perhaps a rather unexpected conclusion to draw, here at the end, how conditions of scarcity, precisely by doing nothing or almost nothing at all, can lead to a moment of excess”.

De paviljoenen zijn er niet meer, maar “De Brug” is er opnieuw.