Spes Nostra - Nieuwe schoolvleugel

schoolgebouw

Bouwheer vzw Instituut Spes Nostra
Ligging Heule
Bouwjaar 2014-2017

De VZW Spes Nostra organiseert in Heule zowel kleuter, lager als secundair onderwijs. De verschillende afdelingen van de school situeren zich heel nabij aan elkaar in het centrum van deze middelgrote Kortrijkse deelgemeente.
Door een sterke demografische groei kampt vooral de secundaire afdeling stilaan met plaatsgebrek. Aankoop van een aantal panden zorgde ervoor dat zowat een volledig bouwblok eigendom werd van de school.
Het ontwerp voor een nieuwe afdeling moet een evenwicht vinden tussen het maximaliseren van bruikbare oppervlakte, en het zoeken naar open ruimtes voor de campus. Vooral de zeer beperkte breedte van de Koffiestraat, en de strategische ligging van de straathoek op de invalsweg van op de ring waren sturend voor de volumeopbouw.
Naast het behoedzaam inplanten van volumes, wordt het installeren van een heldere circulatie primordiaal voor het functioneren van deze organisch gegroeide infrastructuur.
Binnen de gelimiteerde budgetten van de Agion-subsidiëring wordt gezocht naar een leesbare, rustige architectuur met een rationele strukturele opbouw.
Het nieuwe gebouw presenteert zich aan de straatzijdes als een logische voortzetting van bestaande gabarieten, uitgevoerd in een vertrouwd rood-bruin metselwerk. Door de speelplaats als een binnenhof aan de koffiestraat te situeren wordt enerzijds het contact van de speelplaats met de buitenwereld vormgegeven, en wordt anderzijds gezorgd voor een behoorlijke bezonning van de woningen aan de overzijde van de smalle Koffiestraat.
De binnengevels rond de speelplaats vormen een fris decor met witte gevelsteen en ruime klasramen.
Het interieur wil tegelijk uitnodigend en huiselijk zijn, maar toch bestand tegen het jeugdig geweld. Gangen en polyvalente ruimtes krijgen betegelde vloeren en lambrizeringen, in de klassen wordt een warme soepele vloer voorzien. Het geverniste essen binnenschrijnwerk sluit aan bij de warme kleuren van tegels, tapijten, gordijnen en prikborden.
Speciale aandacht werd besteed aan een een gedempte akoestiek in klassen en polyvalente ruimtes.