Woningproject TRANSFO

Bouwheer Mevaco Bouwbedrijf
Ligging Zwevegem
Bouwjaar 2019-...
I.S.M.

Els Claessens – Tania Vandenbussche architecten, architectenbureau Bart Dehaene, Sileghem & Partners architecten en ingenieurs, Cluster landschapsarchitecten

De transfo-site in Zwevegem beleeft sinds zowat 15 jaar een grondige metamorfose van in verval geraakte industriële site tot een complex geheel van herbestemmingen in de waardevolle beschermde gebouwen van de 100 jaar oude elektriciteitscentrale.
De projectsite wordt gekenmerkt door een aantal specifieke landschappelijke structuren die in onderlinge samenhang een bijzondere identiteit geven aan de site: de open grasvlakte, de bakstenen dienstgebouwen, de historische kasseiweg, de lange blokvormige geschoren haag, de enorme populieren, de citernes met grondwallen, de watertoren en de schoorsteen. Deze beeldbepalende landschappelijke structuren vormen de bouwstenen voor het stedenbouwkundige ontwerp en de drager voor de uitwerking van de beeldkwaliteit.
Het ontwerp is opgebouwd uit vier deelzones: een woonzone, een parkzone, een erfgoedzone en een waterbufferzone.
Het woonproject bestaat uit vijf geschrankte bouwvolumes. Elk bouwvolume is omgeven door tuinmuren waardoor omsloten tuinkamers ontstaan. Deze tuinkamers vormen ruimtelijk samenhangende entiteiten en zijn zodanig ingeplant dat er niet alleen interessante doorsteken en doorzichten ontstaan, het zorgt ook voor een goede oriëntatie van de woningen, de doorwaadbaarheid van de woonzone en de aangename visuele beleving. Door de afwisseling van kopse en langse gevels binnen de tuinkamers ontstaat een gevarieerd gevelbeeld.
De parkzone bestaat uit één groot aaneengesloten grasveld met een sterke omranding van hagen, tuinmuren en grondwallen. Hierdoor ontstaat een helder afgebakende publieke ruimte. Het park is bewust ongeprogrammeerd waardoor het kan worden aangewend voor allerhande activiteiten en een betekenis kan krijgen als buurtpark voor de ruimere omgeving.
De erfgoedzone bestaat uit de zone rondom de citernes en wordt vandaag begrensd door een beplante grondwal. De grondwal wordt landschappelijk geaccentueerd door de huidige beplanting te verwijderen, nieuwe beplanting op de kruin te voorzien en aan de voet van de grondwal een infiltratiegracht aan te leggen.
Tot slot vormt de waterbufferzone een brede lineaire zone die het park, de nieuwe bebouwing en het erfgoed aan elkaar bindt. In de waterbufferzone wordt een infiltratiegracht voorzien die de waterhuishouding van het gebied regelt en tegelijk het grondlichaam landschappelijk versterkt.