Sileghem & Partners

Renovatie schrijnwerkersatelier tot duurzaam kantoorgebouw

Bouwheer ARCAD BVBA
Ligging Zwevegem
Bouwjaar 2013-2014

Met de realisatie van de eigen kantoren in een voormalig schrijnwerkersatelier koos Sileghem & Partners resoluut voor duurzaam hergebruik van bestaand patrimonium. Een verlaten industrieel gebouwtje, voormalig textielatelier en daarna schrijnwerkerij, werd gerecupereerd als buitenschil en struktuur voor een energiezuinig kantoorgebouw dat ruimtelijke kwaliteit voor een werkomgeving combineert met de schaal van een verscholen en vergeten groen pleintje.

Opruimen en selecteren
Het achtergelaten timmeratelier was – zoals gebruikelijk in Vlaanderen – aangebouwd, dichtgeslibd, enigzins verminkt en flink versleten. Geen voldoende reden voor de sloophamer. Wel voor een zorgzame opkuis.
Overtollige aanbouwsels werden gesloopt ten voordele van een zonnige buitenruimte, en sheddaken werden vervangen door een stevig geïsoleerd platdak, afsteunend op de bestaande stalen spanten. De mooie open ruimte onder hoge stalen spanten, omsloten door baksteenmuren was de kern van het gebouw die waardevol bleek te zijn voor herinvulling.
Drie baksteenmuren en een stalen spantconstructie werden de drager voor een nieuwe invulling.

Herinvullen en teruggeven
De hoge zuid- en westgerichte atelierruimtes werden de ideale plek voor een landschapskantoor, uitkijkend op het grasveld van de lokale voetballertjes, en op een ruim terras waar betonaanbouwsels afgebroken werden.
Een centraal inbouwvolume stapelt vergaderzalen, archief en technische ruimtes aan de noordzijde van het volume. Dit volume diende tevens als basis voor een dakuitbouw met keuken-vergaderruimte en dakterras.
De wijk en de straat kreeg er een frisse nieuwe invulling bij. In plaats van het zoveelste woonblok is er weer wat werkomgeving gemengd in de woonkern van de Gemeente. Zo krijgt de buurt ook iets terug.

Low-Tech
Een belangrijke betrachting in duurzaam bouwen bestaat erin een volume en zijn schil derwijze te ontwerpen dat het onnodig wordt technische kunstgrepen uit te halen om flinke E-peil-rapporten te behalen. Een doordachte volumeopbouw, een doorgedreven isolatie en minutieuze detaillering leverde een K-27-peil op, en een luchtdichtheid van 0,7 /h (n50).
In uitvoeringsstadium, met vloerverwarming op een condenserende gasketel, en zonder hernieuwbare energiebronnen werd een E-52-peil bekomen met een netto-energiebehoefte van 112kWh/m2.
Na toevoeging van PV-panelen daalde het E-peil tot E22.
Dure BEO-velden, en complexe warmtepompinstallaties waren voor deze behoorlijke resutaten niet nodig. De haalbaarheid van lage E-peilen met eenvoudige middelen was één van de onderzoeken die we met dit gebouw wilden voeren.

Toon op toon
De bestaande muren worden afgewerkt met een nieuw gelijmd baksteenvolume en een penthouse in geglazuurde dakpannen. Alles binnen hetzelfde roodbruine kleurenpalet van gebakken aarde. Zonder te schreeuwen probeert het nieuwe gebouw een bescheiden aandacht te trekken. Ook in het interieur voert een rustige naturel de hoofdtoon: wit pleisterwerk, beton en hout. Nieuw maar vertrouwd.