Hoofdkantoren Bekaert NV

Bouwheer NV Scheldestroom
Ligging Zwevegem
Bouwjaar 2016-2017
I.S.M.

Studie techniek : Boydens Engineering
Landschap : Buro Bossaert

Bekaert, wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën, opteerde ervoor groepsfuncties ter hergroeperen op de site waar het allemaal begon, op de site waar de woning van de stichter en de eerste productiegebouwen in neogotische stijl opgetrokken werden. De bouwheer wenste deze gebouwen te combineren met een nieuw kantoorgebouw voor een bezetting van ca 150 à 170 personen. Samen met de (bestaande) showroom en een bedrijfsrestaurant vormen de nieuwbouw en de gerenoveerde kantoren de nieuwe Group Headquarters voor deze multinational.

Een transparant inkomgebouw verbindt het nieuwe kantoorvolume met de neogotische gebouwen. Naast een formele inkomzone voor bezoekers biedt de parking onder het nieuw kantoorvolume toegang tot de inkom voor het personeel. De 2 bouwlagen van de nieuwbouw boven de parkeerzone vormen een antwoord op het bestaand volume, dat met hetzelfde parament afgewerkt is.

Beide bouwvolumes verenigen tot een geheel met een diversiteit aan functies vormde de uitdaging bij uitstek. De inkom is gelinkt aan een lounge-ruimte, die polyvalent gebruikt kan worden als ontmoetings- en vergaderruimte enerzijds en eetruimte over de middag aansluitend bij de keuken anderzijds. De kantoor- en vergaderruimtes sluiten daar op aan met diverse circulatiemogelijkheden zowel horizontaal als verticaal. Het inbrengen van een nieuwe trappenhal, die alle niveaus van het neogotische gebouw met elkaar verbindt, was een huzarenstukje.

De combinatie van een logisch gestructureerde nieuwbouw met bestaande gerenoveerde ruimtes zorgen, samen met de diversiteit in gebruik en circulatie, voor een verrassend parcours, dat altijd boeiend blijft. Alzijdig natuurlijk licht en contact met de tuinzones zorgen voor een aangename beleving. De wens van de bouwheer om integraal te opteren voor een opstelling in landscape, gaf aanleiding tot bijzondere aandacht voor de micro-architectuur en de akoestische afwerking van de ruimtes. Zowel in de nieuwbouw als in de bestaande te renoveren ruimtes werden specifieke plafond- en wandbekledingen toegepast. Het brengt Bekaert met een vernieuwde uitstraling terug naar de site waar alles begon.