16 sociale koopwoningen - Desselgem

eengezinswoningen

Bouwheer Zuid West Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij
Ligging Desselgem
Bouwjaar 2009-2011

De 16 sociale woningen, die voor de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij gerealiseerd werden aan het Gewad te Desselgem, willen met een minimum aan middelen – zowel financieel, materieel als vormelijk – een maximum aan woonkwaliteit bieden.

Het strakke stedenbouwkundig kader werd aangewend om een sober straatbeeld te creëren, dat vooral inzet op de rust van de aaneenschakeling van een kenmerkende gebogen dakfiguur. Het eenvoudig maar sterk motief van de dakfiguur is geen louter vormelijk gegeven, maar werd vooral ingegeven door het streven naar compact bouwen.

Het gelijkvloerse plan zoekt vooral naar een maximale openheid en lichtinval in een praktische langwerpige leefruimte doorheen het bouwvolume. De verdieping combineert een zeer ruim netto volume met een minimaal oppervlak van de buiten-enveloppe. De uitvoering als dakvolume met een gordingendak en panne in gebakken aarde garandeert een goede isolatie én een zeer gunstige bouwprijs. Door de belangrijkste verdiepingsruimtes aan de zijgevelzijde te situeren, genieten ook deze kamers van een behoorlijke lichtinval.

Dezelfde functionele ontwerphouding die leidt tot een eenvoudige, praktische planindeling werd aangehouden om een eenvoudig maar sprekend architecturaal beeld te scheppen. Een minimum aan bouwdetails, en de absolute afwezigheid van uitkragingen, uitsnijdingen, bekledingen en dergelijke, zorgen voor een uiterst beheersbaar en onderhoudbaar gebouw. Deze aangehouden eenvoud resulteert – naast de kostprijs- en onderhoudsvoordelen - in een compacte en energie-efficiënte architectuur.