Project Overleie

appartementen met handelsgelijkvloers

Bouwheer Buda Invest BVBA
Ligging Kortrijk
Bouwjaar 2011-2013

Een investeerder in vastgoed kocht twee panden gelegen op de hoek van de Overleiestraat en de Recolettenstraat aan het St.Amandsplein te Kortrijk. De buurt tussen de Leie en de kleine ring rond Kortrijk, met een mengeling van 19° eeuwse en naoorlogse woningen onder de toren van het St. Amandscollege, was een goede locatie voor een nieuwe injectie met hedendaagse woongelegenheden.
Het hoekpand sluit kant Overleiestraat aan op een (te) hoog appartementsgebouw uit de zestiger jaren en kant Recollettenstraat op belle-étagewoningen, aan beide zijden dus geflankeerd door bouwvolumes met een plat dak. In afwijking van het voorgeschreven profiel met hellend dak, werd aan de dienst stedenbouw Kortrijk een bouwvolume met plat dak voorgesteld om aan te sluiten op de aanpalende bebouwing : kant Overleiestraat 4 bouwlagen hoog, kant Recolettenstraat 3 bouwlagen hoog aansluitend op de belle-étagewoningen en op de hoek voorzien van een hoger accentvolume.
De doorzonappartementen kijken vooraan uit op de straat en hebben achteraan een privaat terras geïncorporeerd in het bouwvolume. Een ondergrondse garage met bijhorende bergingen biedt onderdak aan de wagens.
Er is geopteerd voor een sterk baksteenvolume, met een beglaasde sokkel op de hoek voor gelijkvloerse commerciële ruimtes en afwisselend geritmeerde ramen op de verdieping. De hoekverdraaiing van het terrein geeft aanleiding tot een afwijkende vormelijke oplossing op de hoek : het gebouw kijkt uit op de boom van het St. Amandsplein.