Gemeentepunt Zwevegem

Renovatie van voormalig verkoopskantoor Bekaert tot gemeentelijk administratief centrum

Bouwheer Gemeentebestuur Zwevegem - ludo.rondelaere@zwevegem.be
Ligging Zwevegem
Bouwjaar 03/2010 - 09/2013
I.S.M.

BURO II - architectuur en interieur
E*-ster - energieconcept

De Gemeente Zwevegem wenst zijn administratieve diensten te samen te brengen in de vroegere verkoopskantoren BEKAERT.

Het ontwerp gaat uit van de stedenbouwkundige context, waarbij vooral de bereikbaarheid vanuit het Gemeentecentrum, en vanuit het nabije Sportpunt leidend waren voor de toegangen en circulaties in het gebouw.
Een centrale straat in het gebouw functioneert als een duidelijk leesbare openbare ruimte, waarin de burger op evidente wijze zijn weg vindt naar de dienstverlening.
Bij het localiseren van de functies werd ernaar gestreefd de meest openbare functies vlot toegankelijk te maken op het gelijkvloers. De verdieping wordt gereserveerd voor diensten waar men op afspraak komt.
De kantooropstelling werd uitgewerkt als een getrapt landschapskantoor, waarbij enkele vaste kernen van vergaderzaaltjes, archieven en kopiehoeken, de strukturerende elementen vormen in een relatief open landschap. Hierbij werden vaste werkplekken altijd dicht bij de buitenramen gesitueerd.

De raadzaal, die bij uitstek een symbool is van de openbaarheid van de gemeenteraadsziting, wordt ruim beglaasd, en goed zichtbaar vanuit de parktuin gesitueerd aan de mooie zuidzijde van het gebouw. Samen met een ruim foyer en een polyvalente zaal kan de raadzaal ingezet worden voor tal van openbare en semi-openbare gebeurtenissen.

ENERGETISCH CONCEPT

De openheid en toegankelijkheid van de centrale straat, wordt versterkt door de aanwezigheid van ruime vides, die daglicht vanuit een aantal dakuitbouwen laten doordringen tot diep in het gebouw. Het concept met de centrale openbare ruimte, de vides en de daklichten vormt een essentieel onderdeel van het energetisch ontwerp van het gebouw. De daklichten leveren samen met twee patio’s op de verdieping voor een belangrijke bron van daglicht, waardoor bespaard wordt op verbruik van kunstlicht. Diezelfde daklichten zorgen eveneens voor de intensieve spoeling met koele lucht tijdens zomernachten. Dit systeem van nachtventilatie laat toe een goed comfort te leveren zonder gebruik van actieve koeling.

Dit gebruik van nachtventilatie als basisbron van koeling voor een kantoor is enkel mogelijk wanneer de toetreding van overtollige zonnewarmte in de zomer onder controle gehouden wordt. Een systeem van houten gevel-latten werd gecombineerd met een deel gestuurde zonnescreens op oost- en westgevel, en een vaste zonnneluifel aan de zuidgevel. Hiermee werd een optimum gezocht van maximale daglichttoetreding en minimale warmtelast.

Bovenstaande maatregelen voor optimalisering van daglicht en zonnetoetreding werden gecombineerd met een doorgedreven warmteisolatie van wanden en daken. Op die manier wordt verbruik van energie in winter én zomer geminimaliseerd, en wordt een ambitieus streefdoel geformuleerd om dit kantoor om te vormen tot een E30-K30-gebouw.