Bibliotheek Harelbeke

Bouwheer Gemeentebestuur Harelbeke
Ligging Harelbeke
Bouwjaar 1999-2000
Ontwerper

Architectenbureau Jan Vanheuverzwijn - Valembois

STABILITEITSSTUDIE voor een bijzonder plastisch gebouw met stapeling en schakeling van abstracte volumes, waarin de dragende structuur zowat onzichtbaar diende verwerkt. De complexe planopbouw vereiste - naast verregaand precisie-tekenwerk - nogal wat structurele inventiviteit.
Er werd naar gestreefd om dit complex plan, met zijn veelvuldige hoekverdraaiingen, uitkragingen en materiaalwisselingen toch op te bouwen met prefabriceerbare elementen in staal en voorspanbeton.