Rijvissche

kantoren

Bouwheer Rijvissche NV
Ligging Zwijnaarde
Bouwjaar 2010-2012
Ontwerper

Architectenbureau Bart Dehaene

8.000 m² kantoren en 8.500 m² ondergrondse parkeergarages dienen ingeplant in een waterrijk gebied, waar omwille van ecologische redenen een bijzondere aandacht moest besteed worden aan het behoud van de heersende waterspiegel. Een gepast systeem met ingefreesde drainage zorgde voor een droge bouwput.
Omwille van beperking van bouwtijd, en uit economische overwegingen, werd het strak kantoorontwerp als een prefabskelet bedacht. Twee kantoorzones met grote, kolomvrije overspanningen in voorspanbeton, leunen telkens tegen de massieve centrale kernen die de dwarsstabiliteit verzekeren.