Nekkersput

reconversie en uitbreiding sociaal woonproject

Bouwheer De Gentse Haard cvba
Ligging Gent
Bouwjaar 2018-2020
Ontwerper

T.V. DierendonckBlancke Architecten – L.U.S.T. Architecten

Grootschalige sociale wooncomplexen uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw zijn zowat stuk voor stuk volledig achterhaald als we ze afwegen tegenover doelstellingen die we nu nastreven. Ze voldoen meestal niet meer inzake wooncomfort, en al zeker niet meer inzake akoestische prestaties of energetische vereisten.
Toch hebben ze vaak een onderliggende structuur of indeling die herbruik toelaat.
In het wooncomplex Nekkersput deden we samen met de ontwerpers verregaand onderzoek naar herbruikbaarheid en reconversie van een dergelijk, typisch woongebouw van De Gentse Haard.
Het introduceren van een galerij voor de toegangen bleek een eerste sleutel voor efficiënt hergebruik. Daarbovenop konden de ontwerpers een boeiende invulling geven aan het programma door duplexeenheden en gelijkvloerse eenheden op een slimme manier te combineren.
Aan de hand van uitvoeringsplannen en voorafgaand onderzoek ter plaatse konden de mogelijkheden en limieten van de structuur behoorlijk in kaart gebracht worden. Dit liet toe interne verticale circulaties binnen duplexeenheden te ontwerpen, en nieuwe vloerpaketten te dimensioneren. Ook mogelijkheden van aanpak gevelopbouw konden behoorlijk precies voorspeld worden na de grondige voorstudie.

Het mocht leiden tot een een mooie hergeboorte voor een volwaardige nieuwe levensduur.