Grande Haie

appartementen

Bouwheer Urban View s.p.r.l.
Ligging Brussel
Bouwjaar 2018-2019
Ontwerper

Urban Platform

Stabiliteitsstudie van een appartementsgebouw in Etterbeek.
Om voldoende parkeerplaatsen te kunnen creëren was het noodzakelijk het gebouw te voorzien van 2 ondergrondse bouwlagen.
De bouwputbeschoeiing werd uitgevoerd met secanspalenwanden en onderschoeiingen.
De complexe, niet-alledaagse configuratie van de voorgevel, vormde een van de grootste uitdagingen / moeilijkheden in dit project.

Foto’s afgewerkte toestand: Milosz Siebert