administratief centrum & bibliotheek Ternat

administratief centrum + bibliotheek

Bouwheer DEXIA BANK nv
Ligging Ternat
Bouwjaar 2013-2014
Ontwerper

BURO II & ARCHI+I

Een omvangrijke uitbreiding van het gemeentehuis in Ternat moet plaats bieden voor administratieve diensten en Bibliotheek van de Gemeente.
De onderkeldering van het gebouw noodzaakte een behoedzame grondwaterverlaging teneinde schade aan aanpalende gebouwen te vermijden.
In functie van betonkernactivering moest een structuur ontworpen worden met zichtbare betonplafonds, zodat de betonkern vlot warmte kan uitwisselen met de binnenomgeving. Er werd geopteerd voor een semi-prefabstructuur met een kolommen-grid ca 6,00 × 3,00 en een paddestoelvloer waarin velden uitgevoerd worden met predallen, en balkzones ter plaatse bekist worden.
Bijzondere aandacht verdiende ook de luifelstruktuur die thermisch onderbroken aan het skelet moet verankerd worden.