Gutenberg

sociaal woningproject

Bouwheer Goedkope Woning CVBA
Ligging Kortrijk
Bouwjaar 2013-2014
Ontwerper

ABSCIS architecten

De sociale Bouwmaatschappij “De Goedkope Woning” te Kortrijk legt haar ambities inzake duurzaamheid in sociale woningbouw zeer hoog. In het kader van een Europees programma worden verschillende wijken duurzaam gerenoveerd, en nieuwe gebouwen opgericht die uitermate hoog scoren in de duurzaamheidsmeter.
Het groepswoningbouwproject “Gutenberg” wordt quasi-passief gebouwd, na grondige studie van de na te streven doelen.
Sileghem & Partners verzorgt de stabiliteitsstudie, waarbij ook hier bijzonder aandacht gaat naar geschikte detailleringen van structuur en buitenschil. Vooral de koppeling van het hoofdvolume, en de stalen voorzetstructuur waren onderwerp van detailstudie.