DL Chemicals

kantoren en magazijn

Bouwheer DL Chemicals NV
Ligging Wielsbeke
Bouwjaar 2011-2012

DLChemicals, producent van kitten en lijmen voor de bouw, wenste i.f.v. de uitbreiding van zijn activiteiten, de kantoren en magazijnen uit te breiden. Gezien de bestaande site in Waregem volgebouwd was, werd uitgekeken naar een nieuw terrein in het nabijgelegen Wielsbeke.
Er is een totaal-lay-out gemaakt over gans het terrein, rekening houdend met toekomstige uitbreiding. De kantoren zijn vrij centraal op de inrijweg ingeplant, links daarvan ligt de parking voor personeel en bezoekers, rechts ervan en dwars op de kantoren zijn de modules van de magazijnen ingeplant. De loskade situeert zich tussen de huidige fase van magazijnen en de mogelijke toekomstige uitbreiding.
Het kantoorgebouw is onderkelderd i.f.v. de technieken en archivering, het gelijkvloers herbergt voornamelijk de baliefuncties en de diensten verzending, personeel en boekhouding. Op de eerste verdieping zijn de commerciële diensten ondergebracht samen met de nodige vergaderzalen en een ruime showroom. Er is uitbreiding mogelijk met een derde verdieping. Het gebouw is geconcipieerd rond een centrale kern van trap, lift, kokers en natte cellen. Daarrond bevindt zich een gemoduleerd invulbaar platteau voor de kantoorfuncties. De gevels worden geritmeerd met verticale ramen en afgewerkt met klassiek baksteenparament.
Gezien zijn activiteiten in de bouwsector, opteerde de bouwheer van bij aanvang voor een laag energiegebouw. De bouwschil wordt uitstekend geïsoleerd en winddicht afgebouwd. De sierbetonluifels rondom het gebouw fungeren op elk niveau als zonnewering, deels als terrassen en bieden toegankelijkheid voor het onderhoud van de ramen. Er wordt geopteerd voor balansventilatie met warmterecuperatie. Voor verwarming en koeling worden convectoren en koelbalken aangewend, gevoed door een BEO-veld. Met deze opties worden de comforteisen gecombineerd met een verantwoorde energetische aanpak.
Het magazijn is een klassieke prefab-betonconstructie met brandpreventiemaatregelen conform de voorschriften van bijlage 6. De gevels worden afgewerkt met strakke grijze betonpanelen. De koppen van de gevels kant kantoorgebouw zijn voorzien van bovenlichten in meerwandige polycarbonaatwanden. De bovenlichten brengen natuurlijk licht binnen in de richting van de rekopstelling en fungeren 's avonds als lichtbaken van het nieuwe complex.