Galerie -Den Achtkanter

dagcentrum met ateliers en expo-ruimte

Bouwheer Den Achtkanter VZW
Ligging Kortrijk
Bouwjaar 2005-2007

vzw Den Achtkanter is een dagcentrum voor andersvaliden, waar mensen ook een beroep kunnen uitoefenen. Den Achtkanter heeft niet alleen klassieke hobbyateliers, maar biedt andersvaliden de mogelijkheid brood te bakken, chocoladeproducten te maken, confituur en likeur te produceren en al deze producten ook te verkopen. Door groei van deze activiteiten ontstond er nood aan een nieuwe locatie. Een nieuw gebouw diende onderdak te bieden niet alleen aan vernieuwde productieateliers, maar ook aan polyvalente ruimtes dienstig voor verkoop,dagverblijf en zelfs tentoonstellingen voor inclusieve kunst. Kortom, de nieuwbouw zou een klein fabriekje worden, waar de gasten 's morgens toekomen en hun job doen zoals alle andere mensen, zij het onder begeleiding en op eigen tempo.
Van bij aanvang is gestreefd naar een semi-industriële benadering : het gebouw moest trouwens 4 ateliers, een magazijn en de nodige koelcellen bevatten en voldoen aan de huidige productie- en HACCP-normen. De industriële benadering werd ook doorgetrokken naar de verblijfs-, verkoops- en tentoonstellingsruimte. Een logische geleding van de functies laat toekomstige uitbreiding mogelijk. Constructief is geopteerd voor een betonskelet met een veruitwendigde kolommenstructuur, gelamelleerde spanten en een steeldeck dak, ingevuld met niet-dragende stijlwanden. Noord-gerichte lichtstraten zorgen voor penetratie van daglicht en natuurlijke ventilatie in alle ruimtes van het gebouw. Er is geopteerd voor vloerverwarming verwerkt in polierbeton. Zorgvuldig ingeplante beglaasde delen zorgen voor transparantie naar de omgeving : bezoekers zijn altijd welkom en zien hoe het leven en de productie zich afspeelt in dit polyvalent bedrijfsgebouw.