Wielerpiste Defraeye-Sercu

reconstructie geclasseerde wielerpiste

Bouwheer Wielerpiste Defraeye-Sercu VZW
Ligging Roeselare (Rumbeke)
Bouwjaar 2010-2011
I.S.M.

Schürmann architects (D)

Historiek
In 1912 won Odiel Defraeye als eerst Belg de ronde van Frankrijk. Met het prijzengeld bouwde hij in 1913 “Café des Sport” , waar hij na de oorlog een aarden piste aan toevoegde. Pas in 1926 werd deze in beton verduurzaamd. Na een eerste gouden periode, met een hoogtepunt net voor WOII, werd de piste verlaten in 1951 en raakte deze in verval.
In 1958 startte Albert Sercu (vader van Patrick) samen met enkele vrijwilligers het herstel van de piste zodat vanaf 1959 de velodroom een 2e succesperiode tegemoet kon gaan. Op 15 mei 1960 maakt Patrick Sercu er zijn officieel debuut als nieuweling. Wanneer in 1962 de familie Sercu Rumbeke verlaat, neemt de natuur opnieuw bezit van de velodrome.
In 2007 verwerft de bvba Demeulenaere het terrein met het voormalig café en de intussen als monument geclasseerde wielerpiste. Als groot wielerliefhebber en eigenaar van een jeugdwielerploeg start Marc Demeulenaere de reconstructie van de piste om deze terug open te stellen voor het grote publiek en er een trainingsbasis uit te bouwen voor jonge wielerbeloften.
Renovatie
Na een eerste onderzoek bleek de velodrome in een dermate slechte toestand te verkeren dat een klassieke renovatie geen bevredigend eindresultaat kon opleveren. Bovendien bleek de lengte van de piste niet correct zodat de organisatie van officiële wedstrijden na renovatie uitgesloten was. In nauwe samenspraak met Onroerend Erfgoed (dat mee de renovatie subsidieert) werd daarom beslist over te gaan tot de volledige afbraak en reconstructie.
Bij deze reconstructie worden een aantal bouwtechnische problemen (verzakken en vervormen van de rijbaan) aangepakt en wordt de geometrie van de piste dermate aangepast zodat deze achteraf officieel gehomologeerd kan worden. Daarnaast worden onder de piste ook nog een (ondergrondse) kleedruimte met berging gebouwd en komt er een voetgangerstunnel die de toegang tot het binnenplein tijdens wedstrijden moet verzekeren.
Net als de oorspronkelijk piste wordt de nieuwe betonplaat op aarden taluds gegoten. Ditmaal wordt ze bijkomend ondersteund door een raster van balken, kolommen en funderingszolen wat de vormvastheid op langere termijn van de piste moet garanderen.
De nieuwe piste meet exact 166.666 m en is 5.10 m breed. De helling van de baan varieert constant over de volledige omtrek en bedraagt maximaal net iets meer dan 46°!