VBS Spes Nostra gevelrenovatie

Reorganisatie schoolgebouwen

Bouwheer VZW Katholiek Basisonderwijs Heule
Ligging Heule
Bouwjaar 2010

Een mooie ruime campus voor een kleuter- en een lagere afdeling van een scholengroep rond de Zusters van Heule.
Naast plaatsgebrek door een belangrijke bevolkingstoename in Heule, is ook de staat van bestaande gebouwen een zorgenkind voor de school.

Zoals vele scholen, in de jaren ’60 en ’70 gebouwd door het Bisdom Brugge, baadt ook de lagere school SPES NOSTRA in Heule in het licht. Ruime klassen, volledig beglaasd op het zuiden zorgen voor een luchtige open sfeer. In de zomer is het hoofdgebouw evenwel steevast oververhit, en in de winter quasi onverwarmbaar.
In het kader van de REG-procedures van Agion, wordt de school gefaseerd voorzien van nieuwe gevels. Super-isolerende beglazingen, en een deel geïsoleerde panelen beperken de warmteverliezen. De zuidgevel wordt met horizontale luifels beschermd tegen oververhitting.
Het ontwerp van de gevel werkt verder op het strenge gebouwstramien, en combineert per klas een aantal gesloten panelen, met de vaste en de opengaande ramen.
De werken worden gefaseerd uitgevoerd, en derwijze gepland dat de schoolactiviteiten quasi ongestoord kunnen verdergaan.

In verschillende fasen wordt gebrek aan bijkomende ruimte voor refters, lerarenkamer en bijkomende klassen aangepakt met opeenvolgende kleinere subsidiedossiers. Een stratgisch ingeplante buitentrap zorgt tegelijk voor een conforme evacuatie bij brand en voor een veel vlottere circulatie in dagelijks gebruik. Nieuw bouwdelen worden merkbaar maar niet opzichtig in het geheel ingepast.