Vandewiele Experience Center

showroom met kantoren

Bouwheer Vandewiele nv
Ligging Marke
Bouwjaar 2018-19

Vandewiele nv, de toonaangevende West-Vlaamse producent van textielmachines wilde een representatief gebouw oprichten waarin haar geavanceerde machines getest konden worden in een uitnodigende industriële setting. Het complex moest een testhall combineren met de representatieve onthaalfunctie voor klanten. In de hall worden testopstellingen gemonteerd om samen met de klant onderzoek uit te voeren op nieuwe ontwikkelingen.
Het gebouw is opgevat als een industriële staalconstructie, met grote overspanningen en bijzondere flexibiliteit. Aan de straatgevel presenteert het gebouw zich evenwel als een uitnodigende, ruim beglaasde ruimte. Ook het interieur kreeg bijzondere aandacht inzake materiaalgebruik en afwerkingsgraad. De testhall kreeg een glanzende kunststofvloer, die doorloopt in de kantoor-, onthaal- en besprekingsruimtes. Het industriële skelet werd derwijze gedimensioneerd en vormgegeven dat het zich perfect inpast in de representatieve ruimtes achter de beglaasde gevel.
De uitvoering ging gepaard met een complexe sloop en een bodemsanering, dit alles tegen de gevel van een productiegebouw in werking. Een deel van de nieuwe constructie werd bovenop een bestaand bouwdeel opgericht.