A.P.M.

testcel vliegtuigmotoren

Bouwheer A.P.M. NV
Ligging Wevelgem
Bouwjaar 2002-2004

A.P.M. wenste zijn bestaande kleinere testcel voor vliegtuigmotoren te vervangen door een ruimer gedimenioneerde testcel, geschikt voor motoren met grotere vermogens en gedimensioneerd i.f.v. de optimale randvoorwaarden voor het uitvoeren van de testen.
De nieuwe testcel bestaat uit een inlaattoren waar de lucht via metalen deflectoren aangevoerd wordt naar een horizontale aanvoerkoker, waar de lucht zo laminair mogelijk naar de testmotor wordt toegevoerd. Daartoe zijn de wanden, vloer en plafonds zo vlak en egaal mogelijk uitgevoerd : de structurele kolommen zijn aan de buitenzijde van de constructie geplaatst. De sectie van dit aanvoerkanaal bedraagt 10×10 m². De motor zelf is opgehangen aan een uitgebalanceerd star/flexibel metalen chassis dat op zijn beurt in het middelpunt van een betonnen kubus van 10×10x10 is bevestigd. De uitlaat van de motor wordt opgevangen in een metalen buis, afgesteund op betonnen jukken, die via de uitlaatconstructie uitmondt in een geperforeerd eindstuk in de uitlaattoren. Zowel in- als uitlaattoren zin voorzien van specifieke akoestische baffels om de geluidsoverlast voor de omgeving maximaal te beperken.
In- en uitlaattoren zijn opgetrokken als prefabconstructie met veruitwendigde kolommen en gladde binnenwanden. De centrale betonnen kubus is ter plaatse gestort, voorzien ingebetonneerde metalen liggers om het chassis van de testmotor op te vangen. Zowel het concept als de stabiliteitsstudie van het gebouw en het opgehangen chassis vormden een bijzondere uitdaging : dergelijke testcellen zijn zeldzaam in Europa.