Magdalena-zwembad

Betonrestauratie beschermd Zwembad

Bouwheer Stad Kortrijk
Ligging KORTRIJK
Bouwjaar 2010

In de inventaris Bouwkundig Erfgoed wordt het Magdalenabad te Kortrijk als volgt omschreven :
Z.g. “Magdalena zwembad”. Provinciaal zwembad opgetrokken in 1960 naar ontwerp van P. Felix, J. De Jaegere, J. Tanghe en C. Van der Plaetse. Opvallend ontwerp gekenmerkt door de tegenstelling tussen de gesloten muur-plaat-architectuur van het dienstenblok en de open constructie van de zwemhal. De wanden van de hal zijn rondom om van glas, waardoor het zwemmen zoveel mogelijk op de natuur wordt betrokken.

Een 50-jarige betonconstructie, onderhevig aan het agressieve milieu van chloorwater, en aan de wisselende temperatuursgradienten van een vrijstaande kuip boven een technische ruimte. Op meerdere plaatsen ontstond doorsijpeling doorheen de betonwanden, in het bijzonder aan overloopgoten en aansluitingen.
Het als monument beschermde bad dient nog enige tijd zijn functie te behouden, maar figureert eveneens op verlanglijstjes voor herbestemming. Een pragmatische aanpak was vereist : een doelgericht onderzoek van de staat van het beton, en een aangepast herstelprogramma dienden opgesteld.
In een beknopt en efficiënt dossier werd het probleem omschreven en werden de meest urgente schadebeelden aangepakt.
Er kan weer enige tijd gezwommen.