WZC Ter Berk

Uitbreiding rust- en verzorgingstehuis, ism. arch. José Dedeurwaerder

Bouwheer vzw Seniorenzorg St. Vincentius
Ligging Anzegem
I.S.M.

arch. J. Dedeurwaerder

WZC Ter Berk wordt uitgebreid met 38 kamers,gespreid over 2 bouwlagen. Het resterende deel van het terrein wordt optimaal aangewend : het gebouw volgt de maximale bouwlijn waardoor intern in het gebouw ruimte ontstaat voor een patio en een centrale kern met nutsfuncties. De uibreiding wordt geënt op een circulatieas die een vrij recent paviljoen verbindt met de eerste bouwfaze. De drieledigheid van het totale complex wordt daarbij geherstructureerd : de nieuwe inkom wordt centraal gelegd en gecombineerd met een cafetaria, een nieuwe kineruimte en een dagverblijfcentrum, dat verbonden is met het WZC maar ook autonoom kan functioneren.
Architecturaal sluit de nieuwbouw aan op het meest recente paviljoen : de sobere rode baksteenarchitectuur wordt gecontinueerd. Aan de straatzijde vormt de noordgerichte en ruim beglaasde leefruimte met aanpalend terras een duidelijk accent en kijkt uit op het straatgebeuren.