15 sociale appartementen Deerlijk

Nieuwbouw van 15 sociale appartementen

Bouwheer Mijn Huis CVBA
Ligging Deerlijk
Bouwjaar 2013

Een langwerpig terrein, haaks op de drukke Waregemstraat, nabij een belangrijk kruispunt in Deerlijk, flankeert een laat-modern kerkgebouw aan één zijde, en een vergeten doorgangspad naar een achtergelegen woonwijk aan de andere zijde.
Het ontwerp voor 15 sociale appartementen moet het herdefiniëren van de openbare ruimte, en de circulatie van fietsers en voetgangers naar de wijk verzoenen met een economische architectuur. Het langwerpig, eerder rationeel volume opent zich met leefruimtes naar de kerk, waar het overgangsgebied ingericht wordt als semi-openbare ruimte. De zijde aan de smalle Ketsersstraat combineert een carport en inkomsassen met een eerder gesloten gevel met nachtruimtes, die een minimum aan inkijk naar de nabijgelegen woningen garandeert.
7 van de 15 wooneenheden worden opgevat voor rolstoelgebruikers.
Door gebruik te maken van een zeer eenvoudig constructief stramien, en door het optimaliseren van de nuttige oppervlaktes, kan gebudgetteerd worden binnen de strikte normering van de huisvestingsmaatschappij. Relatief eenvoudige bouwtechnieken, en een compact ontwerp zijn de basis voor een energiezuinig gebouw .
De werken werden gestart in september 2012. In juli 2013 werd de ruwbouw en dakdichting voltooid.