Floreal I & II

sociale woningen & appartementen

Bouwheer SHM De Nieuwe Haard CV
Ligging Ronse
Bouwjaar 2009-2012
Ontwerper

arch. Demeestere + Garmyn & Partners

In dit sociaal huisvestingsproject, bestaande uit 2 appartementsgebouwen en 50 rijwoningen staan duurzaamheid, ecologie en respect voor de leefomgeving centraal in het ontwerp.
Een volledige woonwijk uit de jaren 60, wordt gefaseerd gesloopt omwille van zijn minderwaardige bouwkundige kwaliteit. Teneinde de bewoners blijvend te kunnen huisvesten wordt gefaseerd gesloopt en heropgebouwd.
De organische vormgeving van de stedenbouwkundige aanleg vindt zijn vervolg in de verschijningsvorm van de woningen. Tussenvloeren en daken worden grotendeels in dragende houten roosteringen en samengestelde liggers uitgevoerd.
Detaillering van knopen en verbindingen wordt voor een groot deel bepaald door isolatietechnische randvoorwaarden.