Floreal I & II

sociale woningen & appartementen

Bouwheer SHM De Nieuwe Haard CV
Ligging Ronse
Bouwjaar 2009-2012
Ontwerper

arch. Demeestere + Garmyn & Partners

In dit sociaal huisvestingsproject, bestaande uit 2 meergezinswoningen en 50 rijwoningen staan duurzaamheid, ecologie en respect voor de leefomgeving centraal.
Een volledige woonwijk uit de jaren 60, wordt gefaseerd gesloopt omwille van zijn minderwaardige bouwkundige kwaliteit. Teneinde de bewoners blijvend te kunnen huisvesten wordt gefaseerd gesloopt en heropgebouwd.
De organische vormgeving van de stedenbouwkundige aanleg vindt zijn vervolg in de verschijningsvorm van de woningen. Tussenvloeren en daken van de eensgezinswoningen worden grotendeels in dragende houten roosteringen en samengestelde liggers uitgevoerd. Niettegenstaande de complexe planvorming werd een eenvoudig herhalend draagsysteem bedacht dat ook betaalbaar bleek te zijn.

De meergezinswoningen zetten dan weer in op massiviteit en isolatie. Een bijzonder punt van ontwerp was de keuze voor natuurlijke ventilatie, en de daarbijhorende ruime verticale kokers.
Detaillering van knopen en verbindingen wordt voor een groot deel bepaald door isolatietechnische randvoorwaarden.