Schonekeer

sociale woningen

Bouwheer Zuid West-Vlaamse Soc. Huisvestingsmaatschappij
Ligging Lauwe
Bouwjaar 2008-2010
Ontwerper

Arch. Pascal Schneider

In opdracht van de Zuid-West Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij werden 15 sociale koopwoningen gerealiseerd in de wijk Schonekeer. Dit project omhelst 5 alleenstaande woningen en 10 koppelwoningen.

Niettegenstaande de strikte budgettaire grenzen en beperkingen die sociale woningbouw typeert, werd een hedendaags project gerealiseerd met kwalitatieve en tijdloze materialen, dat bovendien karakter en eigenheid uitstraalt.

De structuur van de woningen werd zo eenvoudig en economisch mogelijk geconcipieerd. Er werd geopteerd voor een klassieke massiefbouw, met dragende muren in snelbouwstenen, en betonafdekkingen in gewapende gewelven. De teruggetrokken gevels op de verdiepingen van de koppelwoningen werden opgevangen op omgekeerde betonbalken.

De carports, waarvan de draagstructuur opgebouwd werd uit gegalvaniseerd profielstaal dat koudebrugarm verbonden werd met de woningen, en waarvan de invulling met constructiehout gebeurde, lijken haast te ‘zweven’ tussen de alleenstaande woningen. Het esthetisch aanvaardbare eindresultaat werd bekomen door de nodige aandacht en precisie te besteden aan de detaillering van de verbindingen, welke ontworpen werden met als voornaamste uitgangspunt dat ze na afwerking van de woningen onzichtbaar moesten zijn.

Als tuinmuren tussen de woningen en plaatselijk in de gevels werden geprefabriceerde gladde betonwanden voorzien, welke op een industriële manier werden opgevat en gerealiseerd.