Gemeenteschool Knokke

Bouwheer Gemeentebestuur Zwevegem
Ligging Zwevegem-Knokke
Bouwjaar 2006-2007
Ontwerper

Arch. Pascal Schneider

Een plaatselijke afdeling van de Gemeenteschool Zwevegem heeft nood aan klassen en een functionele sportzaal. Architect Pascal Schneider ontwerpt een zorgvuldige integratie van bouwvolumes in een bouwblok waar ook sociale woningen aansluiten op de kerkomgeving.
Het ontwerp zet in op zuinigheid in vormgeving en structuren. Waar het voordelen biedt voor economie en leesbaarheid, wordt beton zichtbaar gelaten, evenwel zonder ongepaste idolatrie voor sierbetonafwerkingen. Zichtbaar gelaten predallen en glad bekist kolommen vormen, samen met een stoere gevelsteen, voor een gepast decor van deugdelijkheid en eenvoudige finesse.
De lantaarn op de sportzaal werd zorgvuldig gedetailleerd, met een minimum aan zichtbare structuur. Hij zorgt voor overvloedig bovenlicht, en voor een genereus signaal naar de omgeving van het wijkcentrum.