woning DM - VG

verbouwing

Bouwheer Privaat
Ligging Gent
Bouwjaar 2018-2019
Ontwerper

architecten de vylder vinck taillieu bvba

Een eengezinswoning uit de jaren ’60 met 2 bouwlagen en karakteristieke voorgevel werd grondig verbouwd tot een hedendaagse woning met 4 bouwlagen.
De oorspronkelijke structuur diende hierbij zo goed mogelijk behouden te worden.
Het funderingssysteem diende evenwel aangepast, een algemene funderingsplaat was noodzakelijk om alle bijkomende gewichten te kunnen opvangen.
Bestaande baksteenvloeren bleken onvoldoende draagkrachtig en werden als verloren bekisting gebruikt voor nieuwe structurele betonplaten.
De nieuwe geknikte voor- en achtergevel staan achteruitgetrokken t.o.v. de oorspronkelijke gevels, dit vergde enige inventiviteit om koudebruggen weg te werken of te minimaliseren.
Toepassing van zichtbeton, zichtbaar metselwerk, zichtbare houten balkenlagen, houten kolommen.