De Nieuwe Markt Harelbeke

Stedelijk woonproject

Bouwheer THV Het Vrije
Ligging Markt Harelbeke
Bouwjaar 2018-2020

Het beeldkwaliteitsplan van Palmbout vormt samen met de onderbouwde uitgangspunten van het RUP een goede basis om tot een kwalitatief hoogwaardig plan te komen. Een belangrijke keuze is daarbij om het plan niet met één maar met drie architecten uit te werken. De samenwerkende bureaus (Architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche, Architectenbureau Bart Dehaene en Geurst & Schulze architecten) werken ieder een van de drie nieuwe volumes in het plan uit. Sileghem & Partners ontwerpt de verbindende parkeerkelders en stemt de plannen op elkaar af. Door een gesmeerd overleg wordt het geheel meer dan de som van de delen. Het ontwerp leidt tot selectie in een zorgvulidg gevoerde PPS-procedure.

Sileghem & Partners verzorgt de stabiliteitsstudie van het volledige project. In samenspraak met de aannemer wordt verregaande prefabricatie toegepast.De belangrijkste uitdaging in deze studie bestaat erin de zorgzame detaillering van de verschillende ontwerpers te handhaven in een snel en efficiënt bouwproces.