Porta Magna

directiekantoor

Bouwheer Porta Magna CVBA
Ligging Brugge
Bouwjaar 2018-2019
Ontwerper

Ontwerpburo Gino Debruyne & Architecten

Stabiliteitsstudie voor een state of the art directiekantoor.
Tussenvloeren geconcipieerd als paddestoelvloeren: opgebouwd uit breedplaatvloeren, met ingebetonneerde ponswapening boven de kolommen. Betonkernactivering d.m.v. in de breedplaatvloeren ingebetoneerde leidingen.
Trappenkokers en liftschacht in ter plaatse gegoten zichtbeton.
Binnenwanden in prefabbeton.
Het gebouw steunt op een sokkel waarvan de buitenschil volledig in ter plaatse gegoten zichtbeton werd uitgevoerd.
Gezien de vele toepassingen van zichtbeton bijzondere zoektocht naar de meeste geschikte oplossing voor elke situatie, en de nodige aandacht voor alle relevante aspecten die moeten leiden tot een zo goed mogelijk eindresultaat zoals bekisting, afstandshouders, krimpbeheersing, …