Park Colman

Bouwheer Ter Muyle NV
Ligging Sint-Niklaas
Bouwjaar 2012-2014
Ontwerper

Architectenbureau Bart Dehaene

Stabiliteitsstudie voor gloednieuw wooninbreidingsproject met 44 woongelegenheden, 2 panden voor zelfstandige beroepen en een ondergrondse parking.
De draagstructuur van de ondergrondse parking wordt gevormd door een minimum aan betonkolommen (naast de rijweg) in combinatie met een gestructureerd orthogonaal grid aan metalen liggers.
Voortvloeiend uit de randvoorwaarden inzake minimale oppervlaktemassas die bepaald werden in de akoestische studie, wordt de bovenbouw gerealiseerd met dragende muren in kalkzandsteen, niet-dragende binnenwanden in gipsblokken, en massieve betonnen vloerplaten onder de vorm van predallen, welke in 2 richtingen worden gewapend, en zonder exuberante plaatdiktes toch vrije overspanningen tot 8 meter mogelijk maken.