Res. St.-Martin

nieuwbouw 3 kantoren en 13 appartementen

Bouwheer Dina BVBA
Ligging Ronse
Bouwjaar 2008-2009
Ontwerper

Architecten Demeestere + Garmyn & Partners

Dit project is een scharniermoment in de herwaardering van een ietwat verpauperd plein aan de Sint-Martinuskerk in Ronse.
Hoewel de achterliggende woningen in zeer slechte staat waren, opteerden de architecten voor het behoud van een aantal straatgevels, teneinde de wanden van de openbare ruimte in hun historische waarde te respecteren.
Uitdaging voor de stabiliteitsstudie was uiteraard om de fragiele gevels ongeschonden te bewaren, en te integreren in de nieuwe constructie. Bovendien moesten de oude gevels verankerd worden aan een gebouw dat op palen gefundeerd werd.
Dit alles te combineren met een verzorgde detaillering met een minimum aan koudebruggen.