SILEGHEM & PARTNERS architecten en ingenieurs cvba is gegroeid van een éénmans-architectenbureau tot een geïntegreerd architecten- en ingenieursbureau, actief zowel in de particuliere en sociale woningbouw als in de sector van bedrijfsgebouwen en openbare werken.

Architectuur

Vertrekkend van het bouwprogramma van de opdrachtgever en de potenties van de site wordt het ontwerp architecturaal en structureel ontwikkeld, rekening houdend met budget en timing. Er wordt gepoogd, binnen deze randvoorwaarden, architectuur en structuur te laten versmelten tot een logisch en helder gedetailleerd geheel, geoptimaliseerd in ruimtegebruik en logisch-tijdloos vormgegeven.

Compactheid, een verzorgde en logische bouwschil, een verantwoorde inplanting en aanwending van adequate technieken ontworpen in nauwe samenspraak met gespecialiseerde bureaus technieken, leiden tot energetisch verantwoorde gebouwen waarbij de doelstellingen van bij aanvang met de bouwheer vooropgesteld worden.

Stabiliteit

In functie van het ontwerp wordt een structuur ontwikkeld die de architecturale visie ondersteunt, letterlijk en figuurlijk. Naast een correcte dimensionering wordt veel belang gehecht aan een nauwkeurige detaillering. Finesse in vormgeving vraagt fijngevoeligheid in de achterliggende structuur. Zowel voor eigen projecten als voor studies in opdracht van ontwerpers, bouwheren of aannemers wordt een dossier van in de ontwerpfase gestructureerd. Dit resulteert in een adequaat uitvoeringsdossier dat feilloos kan gevolgd worden door de uitvoerende aannemer.

Team

May Callens, secretariaat
Justine Cnudde, ing.
Karel Debels, ir.arch. *
Sofie Debels, CAD architectuur
Dries Devlaminck, arch.
Karel De Duytsche, ing.
Eowijn Dierick, arch.
Hans De Mazière, ir.arch.
Kodjo Figah, CAD stabiliteit
Frederik Pauwels, arch.
Bert Planckaert, ing. *
Piet Sileghem, ir.arch. bestuurder *
Pol Sileghem, ir.arch. bestuurder *
An Six, arch.
Greet Vanoverberghe, CAD stabiliteit
Inge Verdonck, ir.arch.

* vennoten cvba