Spes Nostra lagere school

REG - gevelrenovatie

Bouwheer VZW Katholiek Basisonderwijs Heule
Ligging Heule
Bouwjaar 2010

Zoals vele scholen, in de jaren '60 en '70 gebouwd door het Bisdom Brugge, baadt ook de lagere school SPES NOSTRA in Heule in het licht. Ruime klassen, volledig beglaasd op het zuiden zorgen voor een luchtige open sfeer. In de zomer is het gebouw evenwel steevast oververhit, en in de winter quasi onverwarmbaar.
In het kader van de REG-procedures van Agion, wordt de school gefaseerd voorzien van nieuwe gevels. Super-isolerende beglazingen, en een deel geïsoleerde panelen beperken de warmteverliezen. De zuidgevel wordt met horizontale luifels beschermd tegen oververhitting.
Het ontwerp van de gevel werkt verder op het strenge gebouwstramien, en combineert per klas een aantal gesloten panelen, met de vaste en de opengaande ramen.
De werken worden gefaseerd uitgevoerd, en derwijze gepland dat de schoolactiviteiten quasi ongestoord kunnen verdergaan.