14 sociale appartementen - Zwevegem

Bouwheer Eigen Haard CV
Ligging Zwevegem (Knokke)
Bouwjaar 2004

De sociale bouwmaatschappij Eigen Haard cv. kon een oud, deels verwaarloosd kloosterpand verwerven, gesitueerd nabij de kerk en de school van een plaatselijk gehucht. De wens bestond erin een maximum aan sociale appartementen te realiseren met bijhorende parkeermogelijkheid voor wagens en fietsen.
Gelegen langs een eerder drukke gewestweg, en palend aan de kerk, zoekt het nieuwe volume zich ongecompliceerd te affirmeren. De keuze voor de rode baksteen verwijst zonder veel franjes naar het kerkvolume, waarmee het gebouw door middel van zijn kopgevel een nieuw kerkplein definieert.
Er konden 3 bouwlagen gerealiseerd worden mits optimaal gebruik van het dakvolume. Het dakvolume kreeg een eigen identiteit : een 3° bouwlaag met plat dak werd teruggetrokken ingeplant, afgewerkt met zink en geplaatst bovenop een rode bakstenen sokkel voor het gelijkvloers en eerste verdieping.
De trappenhallen werden doelbewust aan de straatgevels uitgebouwd als glazen erkers : ze brengen als verticale circulatieas natuurlijk licht tot aan de voordeur van de appartementen, ze fungeren met hun permanente verlichting als een lichtbaken 's nachts en bovendien vormen de ruim bemeten bordessen een ontmoetingsplek voor de bewoners.
De appartementen zelf zijn zoveel mogelijk geconcipieerd met leef- en kookruimte van voor tot achtergevel, zodat een doorzon-leefruimte ontstaat met zicht aan straatzijde en aan de achtergevel met privaat balkon. De L-vormige opstelling van het bouwvolume omsluit een verharde buitenruimte met open carport voor de wagens. De gelijkvloerse appartementen hebben een kleine buitenruimte afgeschermd met een groenblijvende taxushaag. Ook de publieke buitenruimte voor het gebouw werd heringericht. Een boom markeert de zitgelegenheid, ingekapseld in een afschermende taxushaag.
Het geheel werd gerealiseerd binnen de strikte budgetteringen van de VMSW.